Fogyasztóvédelem

Fogyasztóvédelmi adatok
Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti adat- és információ közzététel
 
1. A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás neve
 
KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Rövidített neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. 
Neve angolul :  „TERMOSTAR” Heat Supply Ltd. Kecskemét 
Neve németül : „TERMOSTAR” Fernwärme GmbH. Kecskemét
 
2. A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás székhelyének és telephelyének elérhetősége
 
Székhely: 
6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.
Telefon:  76 / 50 - 40 - 40
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 254 
Honlap:  www.termostar.hu
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-51880/2012
 
 
Telephely: 
6000 Kecskemét, Szultán u. 1.
 
3. A közszolgáltatással érintett szolgáltatási terület földrajzi elhelyezkedésének megnevezése
Kecskemét
 
4. Az alkalmazandó díjak mértéke, alkalmazásának feltételei, díjképzésének szabályai
2014. október 1-jétől érvényes távhőszolgáltatási hatósági egységárak
 
Alapdíjak:
 Lakossági alapdíjak:
 
- fűtésre: évenként 166,20 Ft légköbméterenként, havonként 13,85 Ft/lm3
 
Tájékoztatásul, összehasonlításul az előző időszak egységárai:
2013. november 1-től 2014. szeptember 30-ig: 172,20 Ft/lm3/év vagy 14,35 Ft/lm3/hó
1996. november 4-től 174,48 Ft/lm3/év volt
 
- melegvízre: évenként 37,20 Ft légköbméterenként, havonként 3,1 Ft/lm3
 
2013. november 1-től 2014. szeptember 30-ig: 38,4 Ft/lm3/év vagy 3,2Ft/lm3/hó
1996.november 4.-től 38,76 Ft/lm3/év volt
 
Külön kezelt intézmények (továbbiakban: KKI) alapdíjai: változatlanok, azonosak a 2012. évi egységárakkal:
 
- fűtési célú felhasználásra: 215,7 Ft/lm3/év vagy 17,975 Ft/lm3/hó
- melegvíz célú felhasználásra: 48,12 Ft/lm3/év vagy 4,01 Ft/lm3/hó
- fűtési célú felhasználásra: 7.491 Ft/KW/év
 
Közületi, egyéb fogyasztói díjakra nincs hatósági egységár: a díjak változatlanok, azonosak a 2012. évi árakkal, általában azonosak a KKI díjaival.
 
Hő(energia) díjak:  
Lakossági, hatósági díj: 2.862.-Ft/GJ 
*2013. november 1-től 2014. szeptember 30-ig: 2.960.-Ft/GJ
*2006. február 1-től 2.950 Ft/GJ volt
 
KKI fogyasztók hődíja: változatlan, azonos a 2012. évivel, azaz 3.819.- Ft/GJ
 
Közületi, egyéb fogyasztóknál nincs hatósági egységár:
a díjak változatlanok, azonosak a 2012. évivel, azaz 3.819.- Ft/GJ
 
Jogszabályi hivatkozások: 
- 2014. évi XI. törvény a 3,3 %-os rezsicsökkentésről 2014. október 1-jétől 
- 2013. évi CLXVII. törvény az újabb, 11,1 %-os rezsicsökkentésről a 2013. január 1-jén érvényes árakhoz viszonyítva 
- 2013. évi LIV. törvény a 10 %-os rezsicsökkentésről a 2012. november 1-jén érvényes árakhoz viszonyítva 
- 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról (hatályba lépett 2005. április 11-én)
- 157/2005. (VIII.15.) Kormányrendelet a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról
- 54/2007. (XII.20.) Közgyűlési rendelet: Kecskemét város rendelete a távhőszolgáltatásról
- 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet, 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet az árszabályozásról
- 78/2012. (XII.22.) NFM rendelet az árszabályozásról
 
 
2013. november 1-jétől érvényes távhőszolgáltatási árak és legmagasabb hatósági díjak
 
Jogalap - Hatósági díjak:
2013. évi CLXVII. törvény  az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról ( az Országgyűlés 2013. október 14-i ülésnapján fogadta el)
2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról (hatályba lépett 2013. május 10-én)
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
157/2005. (VIII.15.) Kormány rendelet a törvény végrehajtásáról
54/2007. (XII. 20.) KR. sz. helyi rendelet a távhőszolgáltatásról
50/2011. (IX.30.) NFM rendelet az árszabályozásról
51/2011. (IX.30.) NFM rendelet az árszabályozásról
78/2012. (XII.22.) NFM rendelet az árszabályozásról
 
 
a.Alapdíjak: 
 
aa.     Lakossági alapdíjak: hatósági díjak, csökkentve 10 %-kal:
 
fűtési célú felhasználásra: 172,2 Ft/lm3/év vagy 14,350 Ft/lm3/hó
  2013. 01.01-től  2013 10. 31-ig: 194,1 Ft/lm3/év vagy 16,175 Ft/lm3/hó
  2012. 11.01-én érvényben volt: 215,700 Ft/lm3/év, 17,975 Ft/lm3/hó
 
- melegvíz célú felhasználásra: 38,4 Ft/lm3/év vagy 3,2 Ft/lm3/hó
  2013. 01.01-től  2013 10. 31-ig: 43,2 Ft/lm3/év vagy 3,6 Ft/lm3/hó
  2012. 11.01-én érvényben volt: 48,12 Ft/lm3/év, 4,01 Ft/lm3/hó
 
ab.    Külön kezelt intézmények (továbbiakban: KKI) alapdíjai:
hatósági díjak, változatlanok, azonosak a 2012. évi árakkal:
 
fűtési célú felhasználásra: 215,7 Ft/lm3/év vagy 17,975 Ft/lm3/hó
melegvíz célú felhasználásra: 48,12 Ft/lm3/év vagy 4,01 Ft/lm3/hó
fűtési célú felhasználásra: 7.491 Ft/KW/év
 
ac.    Közületek, egyéb fogyasztói díjak, nincs hatósági ár:
a díjak változatlanok, azonosak a 2012. évi árakkal. Általában azonosak a KKI díjaival.
 
b.    Hőenergia díjak:
 
ba.   Lakossági hődíj, hatósági díj :  2.960.- Ft/GJ
         2013. 01.01-től  2013 10. 31-ig: 3.330.- Ft/GJ - csökkentve 10 %-kal
         2012. 11.01-én érvényben volt: 3701 Ft/GJ
 
bb.   KKI fogyasztók hődíja hatósági díj:
változatlan, azonos a 2012. évivel, azaz 3.819.- Ft/GJ
 
bc.  Közületi, egyéb fogyasztóknál nincs hatósági ár:
a díjak változatlanok, azonosak a 2012. évivel, azaz 3.819.- Ft/GJ
 
c.     Víz- és csatornadíj:
a melegvíz előállításához felhasznált hidegvíz ára hatósági áras, továbbszámlázása – a hatályos helyi önkormányzati rendelet szerint – a felhasználók részére változatlan áron történik (az 54/2007. (XII.20.) KR. sz. rendelet 21. § (3) bekezdése alapján).
 
 
          Hidegvíz- és csatornadíj:
          2013. 07. 01-től érvényben lévő:  (460 FT/lm3 + 5 Ft/m3 vízterhelési díj) 465 Ft/m3 + 27% ÁFA = 591 Ft/m3  
 
          2013. 01. 01-től érvényben volt:  (512 FT/lm3 + 5 Ft/m3 vízterhelési díj)  - 517 Ft/m3 + 27 % ÁFA = 657 Ft/m3
 
A használati melegvíz felmelegítésének hődíj költsége (változatlan) = melegvíz fogyasztás x fajlagos hőszükséglet x hőenergia díj.
 
1 m3 hidegvíz felmelegítéséhez és hőn tartásához felhasznált hő mennyisége (fajlagos hőszükséglet) :
változatlanul 0,28 GJ/m3.
 
d.     A távhőszolgáltatás ÁFÁ-ja változatlanul 5 %, a víz- és csatornadíj ÁFÁ-ja 27 %.
 
e.     A kecskeméti lakossági távhőszolgáltatás alap és hődíjai 2013. november 1-től 10 %-kal alacsonyabbak a 2013. január 1-én, 20 %-kal a 2012. november 1-én hatályos díjaknál.
 
 
2012. január 1-jétől érvényes hatósági árak
 
Jogalap - Hatósági árak:
2005. évi XVIII. törvény
157/2005. (VIII.15.) Kormány rendelet
50/2011. (IX.30.) NFM rendelet
51/2011. (IX.30.) NFM rendelet
 
 
SZÁMLÁZANDÓ ALAPDÍJAK - 2012. január 1-től
 
Az alapdíjak közületeknél és egyéb fogyasztóknál általában megegyeznek a lakossági díjakkal, kivéve ha a szerződés ettől eltérő díjakat illetve feltételeket tartalmaz. 
 
 
   
 
2012. január 1. előtt érvényben lévő díjtételek
A 2011. évi XXIX. törvény 223.§ (14) bekezdése alapján a kormány a távhőárakat az aktuális szinte befagyasztotta.
2011. április 1-től a távhőszolgáltatás lakossági díjait a miniszter rendeletben állapítja meg. 
 
 
LAKOSSÁGI DÍJAK
 
Kecskemét Megyei Jogú város Önkormányzatának Közgyűlése az 54/2007. (XII. 20.) rendeletében a távhőszolgáltatás díjait az alábbiak szerint határozta meg:
 
   -  2011. január 1-től érvényben lévő lakossági célú díjak, díjtételek
 
 
 
 
 
KÖZÜLETI DÍJAK
 
Kecskemét Megyei Jogú város Önkormányzatának Közgyűlése az 54/2007. (XII. 20.) rendeletében a távhőszolgáltatás díjairól rendelkezik. A rendelet hatálya - az 1 §-ban foglaltak szerint - a legmagasabb hatósági ár tekintetében kizárólag a lakossági fogyasztókra terjed ki.
Az 54/2007. (XII. 20) KR. számú rendelet 2. számú mellékletében rögzített díjképlet figyelembevételével a Szolgáltató határozza mega Közületi Fogyasztók hőenergia díját.
 
-  2011. január 1-től érvényben lévő közületi célú díjak, díjtételek
 
 
 
 
 
Alaptevékenységen felüli szolgáltatások díjai
 
Díjalkalmazás feltételei - Díjképzés szabályai
 
 
5. A közszolgáltatási tevékenység során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolása
 
Hatályos jogszabályok
 
A távhőszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok felsorolása
 
a.) 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
 
Korábbi hatályos időállapotok (egységes szerkezetben a törvény végrehajtására kiadott 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelettel):
 
 
 
b.) 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról
 
157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet
 
Korábbi hatályos időállapotok:
 
 
1. és 2. sz. melléklet
• " A hőtermelő létesítmények létesítési és a vezetékjog engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok"
• "Előmunkálati jogi engedély és vezetékjogi engedély dokumentációja"
 
3. sz. melléklet
• "Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat"
 
4. sz. melléklet
• "Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk"  
 
5. és 6. sz. melléklet 
• "A fűtési költségmegosztók jellemzői"
• "A korrekciós tényezők"
 
c.) 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet - a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról
 
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
 
Korábbi hatályos időállapotok:
 
 
d.) 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet - a távhőszolgáltatási támogatásról
 
51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
 
Korábbi hatályos időállapotok:
 
 
e. ) Önkormányzati rendeletek a hatályos időállapotok elhatárolásával öt évre visszamenőleg
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
54/2007. (XII.20.) rendelete a távhőszolgáltatásról 
 
Hatályon kívül helyezett változat:
 
- 40/2011. (XI.24.) önkormányzati rendelet
- 41/2008. (X.30.) önkormányzati rendelet
- 54/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról
 
Korábbi rendelet:
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormanyzata Közgyülésének
24./2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról  
 
 
 
6.A panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk
 
a. REKLAMÁCIÓK, PANASZÜGYEK KEZELÉSE
Az ügyfélpanasz kezelése a fogyasztóvédelemről szóló törvény rendelkezései alapján történik. Szolgáltató elérhetőségeit köteles az általa kibocsátott számlákon feltüntetni.
A Szolgáltató köteles Felhasználót tájékoztatni a székhelyéről, a panasz ügyintézés helyéről, valamint a panaszok közlése érdekében ügyfélszolgálatának levelezési címéről, elektronikus levelezési címéről, internetes címéről, valamint telefonos elérhetőségről (számla, hírlevél, honlap, ügyfélszolgálat).
Az ügyfél bejelentéssel kapcsolatos tájékoztatás a Szolgáltató honlapján és ügyfélszolgálatán is hozzáférhető (www.termostar.hu).
 
a.1. A panasz fogalma:
 
- Panasz: természetes vagy jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet által jelzett, a szolgáltató üzleti, vagy üzemi tevékenységével kapcsolatos nem szerződés szerinti teljesítéshez, szolgáltatáshoz, vagy a szolgáltatással összefüggő tevékenységhez kapcsolódó bejelentés, reklamáció.
- Jogos panasz: ha a Szolgáltató nem tett eleget a hatályos jogszabályokban előírtaknak, illetve szerződésben vállalt kötelezettségeinek.
- Megalapozatlan panasz: ha a Szolgáltató maradéktalanul teljesítette, amit a szerződésben vállalt, és a hatályos jogszabályok szerint járt el.
 
A bejelentés szóban (személyesen vagy elektronikusan hírközlési szolgáltatás igénybevételével), valamint írásban (postán, faxon és elektronikus levelezőrendszeren keresztül) történhet.
A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és lehetőség szerint orvosolni kell. 
Ha a Felhasználó/Díjfizető a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel.  A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy másolati példányát köteles a Felhasználónak a helyszínen átadni, vagy 15 napon belül az érdemi válasszal együtt részére megküldeni. 
A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételével közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
 
a.2. A panaszról felvett jegyzőkönyv
 
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a következő adatokat:
- a Felhasználó/Díjfizető nevét és lakcímét,
- a Felhasználási hely címét,
- a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját,
- a panasz részletes leírását, a Felhasználó/Díjfizető által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét,
- a Szolgáltató nyilatkozatát a Felhasználó/Díjfizető panaszával kapcsolatos álláspontjáról,
- a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét, aláírását és személyes jelenléte esetén a bejelentő aláírását,
- a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét,
- a szóbeli panasz egyedi azonosítószámát.
 
A Szolgáltatóhoz beérkezett panaszt, valamint a jegyzőkönyvet az Iratkezelési és Irattárazási Szabályzatban foglaltak szerint nyilvántartásba kell venni.
A lakossági Felhasználó/Díjfizető a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszának kivizsgálását és orvoslását elsősorban a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájától, vagy fogyasztóvédelmi referensétől kérheti. 
Amennyiben a Felhasználó/Díjfizető a Szolgáltató intézkedését nem találja megfelelőnek, a bejelentésre kapott válasszal nem ért egyet, vagy a panaszait nem orvosolták, jogosult panaszával:
 
- a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz, 
- a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz,
- Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez,
- a Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testülethez,
- egyéb felhasználói érdekképviseletekhez fordulni.
 
A panaszügyek elintézésének módjáról, helyéről a bevonható szervek nevéről, címéről, telefonszámáról az ügyfélszolgálati irodákban jól látható helyen tájékoztatást kell kifüggeszteni. Az ügyfélszolgálaton dolgozók kötelesek ezeket az információkat igény esetén szóban is megadni a felhasználónak.
 
a.3. Elszámoló mérővel kapcsolatos reklamáció
 
Az elszámolási alapul szolgáló mérők Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatali előírások szerinti hiteles állapotban tartásáról a mérő tulajdonosa köteles gondoskodni.
Az elszámoló mérő meghibásodására utaló felhasználói bejelentéseket, eseményeket nyilvántartásba kell venni, a mérést és a mérőket a lehető legrövidebb időn belül (5 napon belül) felül kell vizsgálni, és a meghibásodás jellegétől függően az intézkedéseket meg kell tenni.
A Szolgáltató a mérőeszközök felszereléséről, leszereléséről és cseréjéről a nála nyilvántartott adatok alapján előzetesen értesíti a Felhasználó képviselőjét. A fogyasztás hiteles mérése a Felhasználó és Szolgáltató közös érdeke, ezért Szolgáltató, amennyiben módjában áll akkor is elvégzi a mérő cseréjét, ha a mérőcserét illetően nem sikerül felvenni a kapcsolatot a Felhasználó képviselőjével.
A leszerelt, felszerelt vagy cserélt mérőeszközök adatait a Szolgáltató bekötési lapon rögzíti, amelyet a Felhasználó és a Szolgáltató képviselője aláírásával igazol. 
A Szolgáltató tulajdonában vagy fenntartásában lévő, az elszámolás alapját képező mérőeszköz mérésügyi megfelelőségét és a mérés technológiai helyének megfelelőségét a Felhasználó írásos kérésére Szolgáltató a külön jogszabályban meghatározott szervvel megvizsgáltatja. 
Amennyiben a mérőeszköz mérési hibája a mérésügyi előírásokban meghatározott mértéket túllépi vagy más ok miatt hiteles mérésre nem használható, a mérő vizsgálatával felmerült minden költség és a mérőcsere költsége Szolgáltatót terheli. 
Amennyiben a vizsgálat szerint a mérő hiteles elszámolásra alkalmas, azaz helyesen működik, illetőleg a megengedett hibahatárt nem lépi túl, az előző költségeket Szolgáltató a Felhasználóra áthárítja.
 
 
a.4. A szolgáltatás minőségével kapcsolatos reklamáció
 
Szolgáltató az általános közszolgáltatási szerződés alapján a lakossági felhasználó részére folyamatos, biztonságos és meghatározott mértékű távhőszolgáltatásra köteles.
Az egyéb Felhasználó és Szolgáltató a polgári jog szabályai szerint egyedi közszolgáltatási szerződést köt a távhő folyamatos és meghatározott mértékű szolgáltatására.
Panasz esetén a hiba elhárítása díjmentes, ha az a Szolgáltatónak felróható okra vezethető vissza. Ha a rendellenesség nem vezethető vissza a Szolgáltató tevékenységére, a bejelentés kivizsgálásának és elhárításnak költségeit, valamint a hiba által okozott kárt a felhasználónak kell megtéríteni. A felhasználói berendezések hibáinak javítása megrendelés és díjfizetés ellenében történik.
 
7. A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és а fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetősége, a felügyeleti szerv honlapjának ezen információkat maradéktalanul tartalmazó közvetlen hivatkozása
 
Fogyasztóvédelmi Szervezetek és felhasználói érdekképviseletek elérhetőségei
 
 
FEOSZ - Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége
Cím: 1012 Budapest, Logodi u. 22-24.
Telefon: 30 / 400 - 4477, 30 / 515 - 3210   
e-mail: feosz@feosz.hu 
   
 

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail: horvath.zsuzsanna@bacsbekeltetes.hu
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím:  Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
                           6001 Kecskemét Pf. 228
 
Telefon:    76 / 501-525, 76 / 501-532, 70 / 9384-765
Fax: 76 / 501-538
Hivatali Kapu: eugyintezes@bkmkik.hu
 

 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Osztályvezető: Récsányi Ilona
Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.  
Telefonszám: 76 / 795-710
E-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu
Hivatali Kapu: KMETFOGY  
 
A fogyasztóvédelmi hatóság szervezetében fogyasztóvédelmi rezsipont működik (1997. évi CLV. törvény 37/B §. (1) bekezdés).
 
 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője
Dr. Mayer Endre jegyző
Levelezési cím:   Kecskemét Megyei Jogú Város polgármesteri Hivatala
                            6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 1/51.
Telefonszám: 76 / 513-583, Fax: 76/513-538
E-mail: jegyzo@kecskemet.hu 
 
 
8. Az ügyfélszolgálat elérhetősége és működésére vonatkozó információk
 
A fogyasztói igények minőségi kiszolgálása fontos feladatunk.
Ennek érdekében ügyfélszolgálatunkon teljeskörű felvilágosítást kaphatnak szerződés kötésével - módosításával, adatváltozásokkal, használati melegvízmérők állásának bejelentésével, fogyasztói számláikkal kapcsolatban.
Lehetőségük van hátralékrendezésre, pénztárunkban személyes díjfizetésre, és panaszbejelentéssel is élhetnek -  kulturált környezetben.
Előre egyeztetett időpontban díjmentes energetikai és fűtéskorszerűsítési, műszaki  tanácsadást is igénybe lehet venni.
Az ügyintézés gyorsítása érdekében kérjük fogyasztói kódjukat megadni.                          
                                                                                                                               
Az Akadémia krt. 4. sz. alatti ügyfélszolgálatunk és pénztárunk nyitvatartási ideje:
 
          Hétfő, Kedd, Szerda          8.00 – 15.00
          Csütörtök                           7.00 – 19.00
          Péntek                                8.00 – 12.00
 
Hibabejelentés: éjjel-nappal a 76/48-18-18-as telefonszámon.
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 76/44-80-10 ügyfélszolgálati telefonszámunkon személyes ügyintézésre időpont kérhető.
 
Azon Ügyfeleinket, akik az ügyintézésre előzetesen időpontot egyeztettek, soron kívül fogadjuk.
 
 
9. Az üzletszabályzat, egyéb általános szerződési feltételek
 
Hatályos üzletszabályzat
Korábban hatályos üzletszabályzat
 

 

A jelenlegi cég jogelődje, a TERMOSTAR KFt. 1993-ban alakult a Kecskeméti Ingatlankezelő és Távfűtő Vállalat távfűtési üzeméből, amely 1995-ben egyesült a DÉMÁSZ Rt. tulajdonú Kecskeméti Hőszolgáltató Kft-vel.

Cookie beállítások

6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.

76 / 50 - 40 - 40

kecskemet@termostar.hu

H-SZ: 8:00 – 15:00
Cs: 07:00 – 19:00
P: 08:00 – 12:00

A böngészőjében cookie-kat (adatfájlokat) tárolunk a felhasználói élmény javítása érdekében. További információk

Kosár tartalma

Ingyenes kiszállítás
Ingyenes kiszállítás
Tovább a kosárhoz